Resultats de les anàlisi realitzades:

 

Data mostra:

15/06/2004

       

Data anàlisi:

28/06/2004

    Coordenades UTM
Mostra Punt mostra Llera T.M. X Y
1

Inici canal

Canal Principal

Alfarras

298.633

4.636.285

2

Anguls Rosselló

Canal Principal

Vilanova Sègria

301.046

4.620.679

3

Anguls Torrefarrera

Canal Principal

Torrefarrera

301.483

4.615.694

4

Bassa  S. Cap

Sèquia Cap

Lleida

294.767

4.611.161

5

Corregó

Sèquia Adall

Corbins

304.589

4.620.768

6

Torreserona

Cadireta

Torreserona

302.964

4.617.618

7

Cadireta

Clamor de Bosch

Lleida

300.073

4.608.886

 
Determinació Resultat, mostra: Unitat
1 2 3 4 5 6 7

Conductivitat a 20º C

0,313

0,317

0,317

0,347

0,402

0,754

0,394

dS/m

pH

7,98

8,05

8,24

8,04

7,55

7,57

7,91

 

Clorurs

15,00

16,43

18,58

20,72

24,29

58,59

22,86

mg/l

Sulfats

41,44

43,39

45,04

52,47

65,63

96,97

67,46

mg/l

Bicarbonats

129,36

133,70

133,70

132,48

155,58

314,80

148,29

mg/l

Carbonats

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

mg/l

Nitrats

2,74

1,69

1,59

2,10

12,56

14,03

5,47

mg/l

Sodi

11,59

11,52

11,52

17,04

19,92

98,40

18,48

mg/l

Magnesi

8,76

9,46

7,28

9,46

14,32

5,82

13,10

mg/l

Calci

44,09

46,01

48,01

48,41

50,01

86,02

47,61

mg/l

Potasi

0,87

0,98

1,05

1,12

1,82

7,84

2,45

mg/l

Bor

0,02

0,01

0,00

0,00

0,00

0,16

0,01

mg/l

 

Classificació  

Wilcox

Excel·lent-Bona Excel·lent-Bona Excel·lent-Bona Excel·lent-Bona Excel·lent-Bona Tolerable-Tolerable Bona-Bona  

USLL

C2-S1 C2-S1 C2-S1 C2-S1 C2-S1 C3-S1 C2-S1  

FAO (pH)

Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable  

Indwx de Scott

Bona Bona Bona Bona Bona Tolerable Buena  

Les anàlisi han estat realitzats per l’empresa Centro de Análisis de Aguas, S.A.