Dades Generals

Situació:

L’àrea regable del canal de Pinyana està situada a la part oriental de la Comarca del Segrià,comprèn els termes municipals de  La Portella,  Benavent de Segrià i Torreserona, i part dels termes municipals de Castillonroi (Osca), Alfarràs, Almenar, Alguaire,Vilanova de Segrià,Corbins, Rosselló, Torrefarrera, Alpicat, Lleida, Alcarràs i Torres de Segre.

 

Aquesta àrea està limitada a l’est pel riu Noguera Ribagorçana, al nord per la presa del canal de Pinyana, aigües avall de l’embassament de Santa Anna, al Sud pel riu Segre i a l’oest per la carretera N-230.

 

L’àrea regable queda inclosa en les fulles del Mapa Topogràfic Nacional (Escala 1/50.000) núm. 388, 359 i 327.

 

Les coordenades extremes de la zona son:

al nord

 

 

Latitud

UTM (Y)

Alçada

41º52'30" N

31TBG388

310 m

al sud

Latitud

UTM (Y)

Alçada

41º32'30" N

31TBG018

110 m

a l'est

Latitud

UTM (X)

0º42'30" E

31TCG093

a l'oest

Latitud

UTM (X)

0º29'502 E

31TBG911

Les vies de comunicació més importants a la zona son:    Carretera N-II de Madrid a Barcelona.

                                                                                               Carretera N-240 de Tarragona a Sant Sebastià

                                                                                               Carretera N-230 de Tortosa a França.

                                                                                               Línea AVE de Madrid Lleida i Ferrocarril Lleida-Barcelona